Tigre

Tigre de Kushimoto, Muryou-ji, Kumano-ken.

Tigre de Kyoto, Musée National.